Versie 2.2 (aangepast op 7 mei 2019)

Blue Kachina VOF, gevestigd aan de Vosstraat 16 6964BA te Hall, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vosstraat 16
6964BA Hall
+31(0)575-561171

Agnetha Stevens-ten Broek is de Functionaris Gegevensbescherming van
Blue Kachina. Zij is te bereiken via privacy@bluekachina.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blue Kachina verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bluekachina.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blue Kachina verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

DoelenGrondslag
 • Het afhandelen van uw betaling
Grondslag 2 (Overeenkomst)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Grondslag 1 (Toestemming)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Grondslag 2 (Overeenkomst)
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Grondslag 1 (Toestemming)
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Grondslag 1 (Toestemming)
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
Grondslag 1 (Toestemming)
 • Blue Kachina verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Grondslag 3 (Wettelijke verplichting)

Geautomatiseerde besluitvorming

Blue Kachina neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blue Kachina) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blue Kachina bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: 5 jaar
 • Personalia: 5 jaar
 • Adres: 5 jaar
 • Telefoonnummer: 5 jaar
 • E-mailadres: 5 jaar
 • IP-adres: 6 maanden
 • Locatiegegevens: 6 maanden
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website: 6 maanden
 • Internetbrowser en apparaat type: 6 maanden.

* 5 jaar omdat dit de termijn is die de Belastingdienst hanteert waarbinnen we gevens moeten kunnen overhandigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blue Kachina verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Blue Kachina blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blue Kachina gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Blue Kachina gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bluekachina.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Blue Kachina zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Blue Kachina wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De diensten die wij gebruiken

Voor diverse diensten die wij aanbieden hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten met externe partijen. Deze externe partijen zijn:

DienstNaamVerwerkt
 • Webhosting
TransIPWij delen geen gegevens met deze partij, maar deze partij host wel onze servers.
 • Payment provider
Pay.nlWij delen de betaalgegevens met deze partij.
 • Klantbeoordelingen
WebwinkelKeurWij delen het e-mailadres met deze partij.

Webwinkelkeur verzamelt reviews en deelt de naam en het e-mailadres dat daarbij wordt opgegeven.

 • Nieuwsbrieven
MailChimp (voor 1-7-2018)
Laposta (na 1-7-2018)
Wij deelden naam en emailadres met deze partij. (Buiten de EU).
Wij delen naam en emailadres met deze partij. (Binnen de EU).
 • Achteraf betalen
BillinkWij delen postcode, huisnummer, e-mailadres, naam met deze partij. Zij doen een kredietwaardigheidscheck en hebben deze gegevens daarom nodig.
 • Koppeling boekhouden
eBoekhoudenWij delen alle gegevens die nodig zijn voor de facturering met deze partij.
 • Tracking cookie
GoogleWij delen IP-adres en browsergegevens met deze partij (Buiten de EU).
 • Distributie van de pakketten
MyParcelWij delen naam, adres, postcode, e-mailadres en ordernummer met deze partij. Zij verzorgen voor ons de distributie van onze pakketten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blue Kachina neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bluekachina.nl